Dyma Hafan Yoga Cymru

Plasty Gradd II, sy dros ei 200 oed, ym mhentre Tresaith yng ngwaelodion Ceredigion, yw Hafan Yoga Cymru. Linda Ceri Jones – neu Linda Premanandhi i roi iddi ei henw mewn yoga – sy’n berchen ar ac sy’n rheoli Glandŵr, lleoliad heddychlon ar gyfer ymarfer yoga dan do ac yn yr awyr agored.

 

Mae Glandŵr a’i stâd yn fan llesol, sy’n llawn egni a moethusrwydd cadarnhaol.

Linda Premanandhi

Mae Linda Premanandhi wedi ei hyfforddi i ddysgu dull yoga traddodiadol Rishiculture. Daeth i ymarfer yoga yn ddiweddar iawn yn ei bywyd, ac mae’n deall i’r dim sut y gall dod o hyd i ymarfer yoga sy’n driw i’r hen draddodiadau helpu person i feithrin bywyd cytbwys, iach a heddychlon, beth bynnag fo’i oed, maint, siâp neu ryw.

 

Breuddwyd Linda yw y gall yr Hafan Yoga fod yn fangre berffaith i ymarferwyr therapiwtig, athrawon a myfyrwyr yoga ar gyfer rhoi maeth i’r enaid. Mae ganddi galendr llawn gwersi, encilion a digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, ac yn hwyluso defnydd Glandŵr ar gyfer grwpiau ac ymarferwyr sy’n dymuno cynnal eu cyrsiau, encilion neu weithdai eu hunain.

caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption
caption

Hafan Yoga Cymru

Glandŵr, Tresaith, Ceredigion SA43 2JH

01239 811442