01239 811442

croeso@glandwrtresaith.co.uk

Glandŵr Tresaith yw’r hafan

berffaith ar gyfer gwyliau heb ei

ail ger glannau mwyn Ceredigion

Mae digonedd o’r hen ffordd Gymreig o fyw ynghyd â steil y byd cyfoes yn disgwyl amdanoch pan ddowch chi i aros yn Glandŵr Tresaith. Mae muriau’r plasty bychan hwn wedi gweld dros 200 mlynedd o hanes, ac yn ddiguro ar gyfer gwyliau neu hoe estynedig gyda’ch teulu a’ch ffrindiau. Plasty llawn cyfaredd yr oes Sioraidd yw Glandŵr, yn gorffwyso’n glyd mewn 5 erw o erddi a choetir, llam a naid o draeth euraid Tresaith, a llwybr yr arfordir sy’n dal yn dynn i lannau trawiadol Ceredigion. Gyda llwybrau i’w cerdded gerllaw, ac eraill i’w marchogaeth ar gefn beic, a phob un yn arwain at ryw fangre gudd hudolus, mae Glandŵr yn leoliad heb ei ail i chi ddarganfod y rhan yma o’r de-orllewin.

 

Adeiladwyd Glandŵr nôl yn 1809 gan deulu Lloyd-Williams, stâd Gwernant. Bellach mae’r tŷ yn hawlio rhestriad Gradd II, ac yn cynnig llety braf pum seren ar gyfer hyd at 12 o bobol. Mae yma bedair stafell wely ddwbwl, dwy stafell wely â dau wely, stafelloedd ’molchi cyfoes, cegin drawiadol, tair lolfa, a stafell ar gyfer chwarae gemau, a digonedd o le i chi ymlacio ac anghofio’r byd a’i bethau.

 

 

 

 

 

 

01239 811442

croeso@glandwrtresaith.co.uk

Aros yma

 

Does dim dwywaith y byddwch chi yn eich seithfed nef pan groeswch chi’r trothwy a chamu mewn i Glandŵr. Y tu draw i’n lawnt fe welwch chi Fôr Iwerddon, ac o gamu o’r gwely fe fyddwch chi i bob pwrpas â bodiau’ch traed yn nyfroedd byrlymys Afon Saith, wrth i’r llif ymlwybro i gyfeiriad yr eigion, gan lamu’n readr i’r dyfroedd islaw (pan fo’r llanw mewn) oddi ar ben y clogwyn fry.

 

Nôl yng nghlydwch yr hen dŷ mae ’na dair stafell wely ddwbwl sydd â stafelloedd ’molchi en suite neu breifat, ac eto stafell wely ddwbwl sy’n rhannu cawodfa gyda’n dwy stafell wely dau wely. Yn ein prif stafell wely fe gewch chi hyd i wely pedwar postyn hynod o gyffyrddus sy’n ddigon mawr i alw ‘chi’ arno fe – fe fydd ’na golli gwaed yn y frwydr i gael cysgu yn hwn, glei! Mae ’na dair stafell ’molchi gyfoes fendigedig a chawodfa ddihafal lan llofft – ac os ydych chi ymhlith y sawl sy’n mwynhau gorweddian mewn bath braf tra’n syllu ar y sêr yn disgleirio yn yr wybren ddu uwchben, yna dyma’r lle i chi... mae gan bob un o’n stafelloedd ’molchi ffenestri gwydr rhyfeddol yn y nenfwd.

 

O ddisgyn i’r llawr ar hyd y grisiau tro ysblennydd o dan lusern golau dydd sy’n llenwi canol y tŷ â goleuni, fe ddowch o hyd i’r gegin sy’n 30 troedfedd – neu 9 metr – o hyd. Gyda ffenestri o’n nenfwd i’r llawr ar ddwy ochr, yn darparu trem ddihafal o’r wlad o’n cwmpas, bydd mwy na digon o le i chi baratoi bwyd, diddanu a gwledda gyda’ch teulu a’ch ffrindiau.

 

Mae gyda ni dair lolfa yn Glandŵr. Mae’r brif lolfa nesaf at y gegin, gyda lle tân rhagorol yn hawlio’r sylw, ynghyd â llosgwr coed tân (bydd ’na gyflenwad o goed tân yma’n barod i chi gynnau’ch tân). Mae’r ddwy Lolfa Goch yn arwain o un i’r llall – y gyntaf yn lolfa fechan glyd â’i lle tân ac sy’n agor ar lolfa eang gyffyrddus lle mae ’na ddrych anferthol sy’n sicr o fod yn destun siarad.

 

Mae ’na bedwaredd lolfa hefyd y gallen ni fod wedi gadael i chi ymlacio ynddi – ond fe newidion ni hon i fod yn stafell ar gyfer gemau, lle mae’na fwrdd pŵl, pêl-droed pen-bwrdd, cardiau, a gemau bwrdd di-ri. Fe gewch chi hyd i stafell gawod lawr llawr hefyd, sy’n berffaith ar gyfer golchi tywod neu fwd ar ôl diwrnod ar y traeth neu allan yn crwydro.

 

Yn y brif lolfa mae ’na deledu mawr a blwch Sky Freesat a chwaraewr DVD – mae croeso i chi ddod â’ch cerdyn Sky gyda chi ar gyfer eich ymweliad. Mae ’na lwyth o DVDs wrth law, ac fe allwn ni hefyd ddarparu cadair uchel a chot ar gyfer babanod.

 

Y tu fâs mae gyda ni erwau o lawntydd a choetir i chi i’w mwynhau, ynghyd â barbeciw, digonedd o le i barcio, a lle i chi gadw’ch beic.

 

Manylion y llety:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pryd mae Glandŵr yn rhydd,

a chost llogi

Edrychwch ar ein calendr isod i weld pryd mae Glandŵr ar gael, ac ar ein rhestr brisiau ar gyfer cost gwyliau hunan-arlwyol dros gyfnodau byr neu hir. Yna anfonwch ebost neu rowch alwad er mwyn trefnu a bwcio.

 

01239 811442

croeso@glandwrtresaith.co.uk

 

Ein diwrnod i newid ar gyfer gwyliau 7 noson yw dydd Gwener.

Gwyliau penwythnos: Dydd Gwener i ddydd Sul yn gynwysiedig (isafswm 3 noson).

Gwyliau yn ystod yr wythnos: Dydd Llun i ddydd Iau yn gynwysiedig.

Hwyrach na fydd gwyliau byr ar gael ar adegau arbennig o’r flwyddyn.

Gallwn brisio diwrnodau ychwanegol neu ymestyn ymweliad yn unigol.

Gall y prisiau a nodir gael eu newid, a gellid codi costau ychwanegol lle bo hynny’n briodol. Ac eithrio pob gwall neu ddiffyg cynnwys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ionawr 2016 cost hunan-arlwyo

  Aros am 7 noson

  £1300

  3 noson dros y penwythnos

  £900

  4 noson yn ystod yr wythnos

  £1100

 • Chwefror 2016 cost hunan-arlwyo

  Aros am 7 noson

  £1300

  heblaw 12-18 Chwefror (Hanner Tymor) £1450

  3 noson dros y penwythnos

  £900

   

  4 noson yn ystod yr wythnos

   £1100

 • Mawrth 2016 cost hunan-arlwyo

  Aros am 7 noson

  £1300

  heblaw 25-31 Mawrth (Pasg) £1900

  3 noson dros y penwythnos

  £900

  (ddim ar gael 25-31 Mawrth)

   

  4 noson yn ystod yr wythnos

  £1100

  (ddim ar gael 25-31 Mawrth)

 • Ebrill 2016 cost hunan-arlwyo

  Aros am 7 noson

  £1500

  heblaw 01-08 Ebrill (Pasg) £1900

  29 Ebrill-6 Mai: £1600 (Gŵyl y Banc)

  3 noson dros y penwythnos

  £950

  (ddim ar gael 01-08 Ebrill)

  29 Ebrill-1 Mai: £1000

   

  4 noson yn ystod yr wythnos

  £1100

  (ddim ar gael 01-08 Ebrill)

 • Mai 2016 cost hunan-arlwyo

  Aros am 7 noson

  29 Ebrill-5 Mai: £1600 (Gŵyl y Banc)

  6-12 Mai: £1500

  13-19 Mai: £1500

  20-26 Mai: £1700

  27 Mai-2 Mehefin: £1900 (Hanner Tymor)

  3 noson dros y penwythnos

  £950

  heblaw

  29 Ebrill-1 Mai: £1000

  heblaw Gwyliau’r Banc a Hanner Tymor

   

  4 noson yn ystod yr wythnos

  £1100

  heblaw Gwyliau’r Banc a Hanner Tymor

 • Mehefin 2016 cost hunan-arlwyo

  Aros am 7 noson

  3-9 Mehefin: £1900

  10-16 Mehefin: £1900

  17-23 Mehefin: £2200

  24-30 Mehefin: £2200

  3 noson dros y penwythnos

  £1100

   

  4 noson yn ystod yr wythnos

  £1100

 • Gorffennaf 2016 cost hunan-arlwyo

  Aros am 7 noson

  1-7 Gorffennaf: £2350

  8-14 Gorffennaf: £2350

  15-21 Gorffennaf: £2400

  22-28 Gorffennaf: £2400

  3 noson dros y penwythnos

  ddim ar gael

  4 noson yn ystod yr wythnos

  ddim ar gael

 • Awst 2016 cost hunan-arlwyo

  Aros am 7 noson

  £2500

  (gan gynnwys wythnos 29 Gorffennaf-

  4 Awst a 26 Awst-1 Medi)

  3 noson dros y penwythnos

  ddim ar gael

  4 noson yn ystod yr wythnos

  ddim ar gael

 • Medi 2016 cost hunan-arlwyo

  Aros am 7 noson

  £1500

  3 noson dros y penwythnos

  £950

   

  4 noson yn ystod yr wythnos

  £1000

 • Hydref 2016 cost hunan-arlwyo

  Aros am 7 noson

  £1350

  heblaw Hanner Tymor

  21-27 Hydref: £2300

  3 noson dros y penwythnos

  £950

  heblaw Hanner Tymor

   

  4 noson yn ystod yr wythnos

  £950

  heblaw Hanner Tymor

 • Tachwedd 2016 cost hunan-arlwyo

  Aros am 7 noson

  £1200

  3 noson dros y penwythnos

  £950

  4 noson yn ystod yr wythnos

  £950

 • Rhagfyr 2016 cost hunan-arlwyo

  Aros am 7 noson

  £1200

   

  23-29 Rhagfyr ddim ar gael

  29 Rhagfyr-4 Ionawr: £2500

   

  3 noson dros y penwythnos

  £1000

   

  30 Rhagfyr - 2 Ionawr: £2000

  4 noson yn ystod yr wythnos

  £950

   

  23 Rhagfyr-4 Ionawr ddim ar gael

 • 2017: cost hunan-arlwyo

  Heb ei gyhoeddi eto.

  Rhowch alwad neu anfonwch ebost i holi

   

   

Pryd mae Glandŵr yn rhydd?

 

Mae Glandŵr ar gael i’w logi ar y dyddiadau yn y calendr isod, heblaw am y rhai sydd wedi eu nodi’n goch.

Er mwyn bwcio, rhowch alwad ffôn i ni, neu anfonwch ebost

 

01239 811442

croeso@glandwrtresaith.co.uk

 

Ac eithrio pob gwall neu ddiffyg cynnwys.

loading...

Hygyrchedd

Mae Glandŵr yn dŷ rhestredig o’r cyfnod Sioraidd, yn dyddio nôl i 1809. O’r herwydd, mae hyn yn golygu y gall mynediad i’r tŷ, a symud drwyddo, fod yn lletchwith i rai ymwelwyr, yn enwedig y sawl sydd ag anhawster symud.

 

1. Y brif fynedfa: mae dwy stepen gul a thro ynddyn nhw yn arwain at ddrws y ffrynt.

2. Mae pob stafell ar lawr gawelod Glandŵr ar yr un lefel, heblaw am rywfaint o oleddf i mewn i’r Lolfa Goch fawr, a stepen lawr i’r gegin.

3. Mae pob stafell wely yn y tŷ ar y llawr cyntaf. Yr unig ffordd i’w cyrraedd yw drwy esgyn grisiau tro sydd â chanllaw sy’n wreiddiol i’r tŷ ac sy’n anaddas ar gyfer dal pwysau mawr. Does dim lifft yma.

4. Mae tair stepen yn disgyn o’r stafelloedd gwely sydd â stafelloedd ’molchi en suite i lawr i’r stafelloedd ’molchi. Yn yr un modd, mae tair stepen yn disgyn o ran uchaf i ran isaf y brif stafell ’molchi. Does dim canllawiau ar yr un o’r grisiau hyn.

5. Mae’r dihangfeydd tân o’r stafelloedd gwely yn gyfyngedig, ac yn arwain at dir agored ar fencyn serth.

6. Mae drysau a chynteddau Glandŵr yn amrywio o ran eu lled; hwyrach na fydd modd i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn symud drwy’r lle sydd ar gael.

Dathlu a digwyddiadau

Mae Glandŵr yn fan perffaith ar gyfer dathliadau a digwyddiadau llai o faint  – p’un ai’n barti penblwydd, aduniad teuluol, penblwydd arbennig neu hyd yn oed frecwast priodas clyd – fe allwn ni wneud yn siŵr bod y manylion yn cael pob sylw.

 

Ar gyfer ymwelwyr sy’n hunan-arlwyo, gallwn gynnig gwasanaeth chef sydd wedi ei deilwra at eich anghenion. Fe ofalwn ni am holl yr waith a phroblemau o baratoi parti nos ar eich cyfer. Fe drafodwn ni’r fwydeln gyda chi o flaen llaw, trefnu chef, trefnu’r arlwyo, y bwyd a’r diod, paratoi’r stafell fwyta a’r gweini, a sicrhau bod popeth yn cael ei rhoi i gadw ar y diwedd – y cyfan fydd angen i chi neud fydd ymlacio a mwynhau. Neu hwyrach y cyfan fydd ei angen arnoch chi fydd i rywun baraoi ambell i ‘brif’ pryd bwyd yn ystod eich ymweliad, gan roi’r amser i chi roi eich traed i fyny a mwynhau gwneud dim.

 

Gallwn hefyd gynnig yr un gwasanaeth ar gyfer pobol o’r tu allan os nad oes ymwelwyr yn aros yn Glandŵr– ar gyfer aduniadau teuluol, swperau ar gyfer sefydliadau a chlybiau, dathliadau penblwydd a Nadolig, neu dderbyniadau ar ôl angladd.

 

Gall hyd at 16 o bobol eistedd yn gyffyrddus yn y gegin, gyda lle i eistedd i hyd at 20 yn y Lolfa Goch. Mae Glandŵr yn addas ar gyfer darparu bwffe ar gyfer rhyw 40 o bobol.

 

Rhowch alwad neu anfonwch ebost i drafod eich anghenion. Mae Glandŵr yn meddu ar y Sgôr Hylendid Bwyd uchaf, sef 5.

 

01239 811442

croeso@glandwrtresaith.co.uk

 

Enghreifftiau o’n bwydlenni:

Cysylltu â ni

 

Fe fydden ni wrth ein bodd yn cael clywed oddi wrthoch ac i rannu mwy o wybodaeth â chi am Glandŵr Tresaith.

Ein rhif ffôn a’n cyfeiriad ebost yw

 

01239 811442

croeso@glandwrtresaith.co.uk

 

fel arall, llenwch y ffurflen gyswllt hon, ac fe wnawn ni ymateb cyn gynted â phosib:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rŷn ni’n edrych mlaen at estyn croeso i chi’n fuan

yn Glandŵr Tresaith!

Glandŵr, Tresaith, Ceredigion SA43 2JH, Cymru  |  Wales

01239 811442

croeso@glandwrtresaith.co.uk

welcome@glandwrtresaith.co.uk                                                                                            © Glandŵr Tresaith 2016

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Captcha Image