Bob dydd Llun, Mawrth a Mercher

Bob dydd Llun, Mawrth a Mercher

Gwersi

Gwersi

 

Dechrau

o’r Dechrau

 

 

 

 

Cyflwyniad trwyadl i

Yoga Hatha Clasurol

Lefel 1 : i’r sawl sy’n dechrau neu

ddychwelyd, neu sy wedi cael hoe

o ymarfer. Yn addas i bob oed

Dydd Llun, 5.00pm - 6.00pm

£8.00 y wers, bwcio ar y we

£40 ar gyfer bloc o 6 gwers

 

 

Llif Hatha

Araf

 

 

 

 

Ymarfer araf a phwyllog er mwyn

myfyrio gyda’r anadl

Lefel 1 : Dechreuwyr / Rhannol Brofiadol

Mentro’n arafach ac yn ddyfnach er mwyn

meithrin cydbwysedd y meddwl a’r corff

Nos Lun, 6.15pm - 7.15pm

£8.00 y wers, bwcio ar y we

£40 ar gyfer bloc o 6 gwers

 

Yoga Yin

 

 

 

 

Gwaith ar y llawr yn bennaf, ymarferion

ymestyn estynedig er mwyn meithrin y

meinwe cysylltiol (nyofascia) a chyhyrau tynn

Pob lefel : Ymarfer sylfaenol, arbennig

o dda, i gynorthwyo ymarferion mwy

deinamig, fel rhedeg neu seiclo

Nos Lun, 7.30pm - 8.45pm

£8.00 y wers, bwcio ar y we

£40 ar gyfer bloc o 6 gwers

 

Yoga Hatha

Ysgafn

 

 

 

 

Arweiniad myfyriol a synhwyrol

i yoga Hatha

Lefel 1 : Dull ysgafn a phwyllog, i gynorthwyo

cymalau anystwyth, problemau’r cefn,

neu wellhâd ar ôl salwch neu niwed

Dydd Mercher, 9.30am - 10.45am

£8.00 y wers, bwcio ar y we

£40 ar gyfer bloc o 6 gwers

 

Yoga i Famau

sy’n Disgwyl

 

 

 

 

Ar gyfer unrhyw un dros 14 wythnos

 

Dydd Mercher, 6.15pm - 7.15pm

£36 ar gyfer bloc o 4 gwers

 

Yoga

ar gyfer Cryfder

a Hir Oes

 

 

 

 

Datblygu’ch cryfder gydag ymarfer

mwy deinamig a safiadau hirach

Pob lefel

Nos Fercher, 7.30pm - 9.00pm

£9.00 y wers, bwcio ar y we

£45 ar gyfer bloc o 6 gwers

Hafan Yoga Cymru

Glandŵr, Tresaith, Ceredigion SA43 2JH

01239 811442