Kirtan,

Cerdd a Chân

_

 

 

 

Noson o Lafarganu,

Mantra, Cerdd a Chân

Nos Sul, 3 Chwefror 2019

6.00pm - 7.30pm

£12.50

(drysau’n agored 5.30pm)

Dewch i gynyddu’ch egni atseiniol, ac agor eich hunan i ddoethineb eich calon, mewn noson sy’n rhannu sain yoga. Mi gewch chi ymiacháu a rhyddhau’r llias sydd ynddoch drwy ymarfer kirtan — galw ac ateb ar lafar-gân, mantra a chanu. Does dim angen cael llais da, dim ond ymroddiad a llanwenydd!

 

Ystyr llythrennol ‘kirtan’ yw ‘canu’r enw’, enw’r Bod Dwyfol — pwy bynnag neu beth bynnag yw’r Bod Dwyfol i chi — drwy ddefnyddio mantras a chaneuon sy’n croesi’r ffiniau sy’n gwahaniaethu pobol.

 

Esblygodd kirtan o ddefnodau’r mudiad Bhakti, mudiad sydd â’i wreiddiau yn neheudir yr India tua’r 6ed ganrif, gan ledaenu’r raddol drwy’r India gyfan. Dull o fyfyrio ar waith yw kirtan, gan ganolbwyntio ar gysylltu, rhannu, defosiwn a dathlu.

 

Rŷn ni’n llafarganu yn hen iaith ddwyfol Sansgrit, iaith sydd â gwreiddiau sy’n filoedd o flynyddoedd oed. Rŷn ni’n parchu ac anwesu sancteiddrwydd pawb sydd yn bresennol, beth bynnag fo’u harferion ysbrydol unigol.

 

Gall llafarganu hefyd roi grym i’n helpu i agor ein hunain, ac i symud unrhyw rwystrau sydd y tu fewn i ni — rhyw fath o falm i’r enaid. Gyda chymaint o bwyslais heddiw ar iechyd corfforol, mae’n rhwydd anwybyddu ein hiechyd emosiynol a’r budd sydd i gael o fod gyda’n gilydd. Gall yr ymarfer hwn eich helpu i gysylltu unwaith yn rhagor â’ch llais mewnol, gan esgor ar heddwch a budd gwirioneddol. Profiad o rannu yw hwn.

 

Nid sŵn eich llais yn unigol sy’n bwysig mewn kirtan, ond yn hytrach fwriad  eich defosiwn. Mae’r galon yn ganolog i’r cyfan, ond mae hefyd yn brofiad personol. Does dim un ffordd gwir neu anghywir o deimlo neu i ganu. Does dim angen i’r defosiwn fod yn ddifrifol, mae gwerth hefyd mewn cael amser pleserus.

 

Bydd croeso i bawb — does dim angen profiad cerddorol nac o ganu. Dewch â chlustog, neu glustog myfyrio, neu garthen — neu unrhyw beth arall rŷch cyffyrddus — i eistedd arni… a chofiwch hefyd ddod â photel o ddŵr rhag ofn i syched daro!

 

Hafan Yoga Cymru

Glandŵr, Tresaith, Ceredigion SA43 2JH

01239 811442