Trefnu encil

Adeiladwyd Hafan Yoga Cymru yn Glandŵr ym 1809 fel cartre ar lan y môr ar gyfer teulu Lloyd-Williams stâd Gwernant. Mae’r tŷ, sydd yn 200 mlwydd oed ac yn restredig Gradd II, ym mhentre Tresaith ar lan y môr yng ngwaelodion Ceredigion.

 

Mae Hafan Yoga Cymru yn nythu’n glyd mewn pum erw o erddi a choetir yng nghwm afon Saith, llam a naid o draeth euriad Tresaith a’r ffrwd sy’n pistyllu dros y clogwyn i’r traeth islaw. Mae ’na lwybrau yn plethu drwy’r cwm ac ar hyd yr arfordir, lle cewch chi olygfeydd ysblennydd o lannau’r Gorllewin a mynyddoedd y Gogledd. Dyna rai o’r rhnweddau sy’n golygu bod Hafan Yoga Cymru yn Glandŵr Tresaith yn leoliad dihafal i ddianc rhag pwysau’r byd.

 

Linda Ceri Jones – neu Linda Premanandhi o roi iddi ei ‘henw yn yoga’ – sy’n berchen ar ac yn rheoli Glandŵr. Gall ddarparu lleoliad heddychlon i chi ar gyfer ymarfer yoga dan do neu yn yr awyr agored.

 

Dros y canrifoedd mae sawl adain wedi cael eu hychwanegu at Glandŵr, sy’n golygu bod Hafan Yoga Cymru yn gallu cynnig 7 stafell wely a 5 stafell molchi,  lletya 12 o bobol mewn cyfuniadau gwahanol o stafelloedd gwely dwbwl neu ddau wely. Mae gyda ni Stafell Yoga fawr 6.5m x 5m (22 troedfedd x 16 troedfedd) â llawr pren, a dec helaeth y tu allan ar gyfer ymarfer. Mae’r gegin 9m (30 troedfedd) o hyd yn eang a golau yn leoliad godidog ar gyfer bwyta. Ynghyd â dwy lolfa â thanau i losgi coed, stafell biliards, wifi a chysylltiadau gwifren â’r we, ac erwau meithion i’w crwydro, gall Hafan Yoga Cymru ddiwallu anghenion manwl dros ben.

 

Gall Hafan Yoga Cymru yn Glandŵr gael ei logi ar gyfer encilion hunan-arlwyol, neu fe all Linda (sy hefyd yn chef cymwysiedig sy’n arbenigo mewn bwyd fegan a llysieuol maethlon) drefnu’r lluniaeth yn ystod eich ymweliad.

 

 

Cysylltwch â Linda Ceri Jones

i drafod eich anghenion a dyddiadau

01239 811442     croeso@yogacymru.com

 

 

 

 

 

Cyrraedd yma

Mae Hafan Yoga Cymru yn Glandŵr ym mhentre bychan Tresaith ar lannau Môr Iwerddon yn neheudir Ceredigion.

 

Trenau a bysiau. Y gorsafoedd trên agosa yw Caerfyrddin ac Aberystwyth sy’n cysylltu â gweddill Cymru a thu hwnt. Mae’r ddwy orsaf tua awr i ffwrdd mewn car.

 

Mae ’na gysylltiadau bws o Gaerfyrddin ac Aberystwyth i Aberteifi, y dre agosa, a bysiau o Aberteifi i Dresaith.

 

Mewn car o’r de, ar hyd yr M4 a’r A48 i Gaerfyrddin, yna yr A484 i Aberteifi. Yna, yn Aberteifi, ar hyd yr A487 am tua chwarter awr, cyn dilyn y B4333 tuag at Aberporth ar gyffordd Gogerddan. Yn Aberporth, trowch i’r dde am ychydig dros filltir gan ddilyn yr arwyddion am Dresaith. Fe wnewch chi ddisgyn i mewn i Dresaith, ac ychydig cyn gwaelod yr allt bydd y feidir ar gyfer yr Hafan Yoga ar yr ochr dde, gydag arwydd mawr yn dynodi Glandŵr.

 

Mewn car o’r gogledd, o Aberystwyth, dilynwch yr A484 tua’r de i Aberaeron a’r Post Mawr (Synod Inn). Ewch heibio’r arwydd cynta am Dresaith, gan yrru at y brif gyffordd nesa, sef cyffordd Gogerddan. Yno trowch i’r dde am Aberporth ar hyd y B4333. Yn Aberporth, trowch i’r dde am ychydig dros filltir gan ddilyn yr arwyddion am Dresaith. Fe wnewch chi ddisgyn i mewn i Dresaith, ac ychydig cyn gwaelod yr allt bydd y feidir ar gyfer yr Hafan Yoga ar yr ochr dde, gydag arwydd mawr yn dynodi Glandŵr.

 

Satnav, ein cod post yw SA43 2JH, GPS N52° 7' 53.0", E -4° 30' 47.3".

 

Pellter mewn car:

Caerdydd: 106 milltir : 2 awr

Abertawe: 70 milltir : 1 awr

Caerfyrddin: 38 milltir : 45 munud

Aberystwyth: 35 milltir : 1 awr

Cysylltu â ni

Fe fydden ni wrth ein bodd yn trafod eich ymweliad â Hafan Yoga Cymru gyda chi.

 

Rhowch ganiad i ni ar

01239 811442

 

neu anfonwch ebost at

croeso@yogacymru.com

 

neu fel arall, defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod, ac fe gysylltwn ni nôl â chi cyn gynted â phosib.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Captcha Image

Hafan Yoga Cymru

Glandŵr, Tresaith, Ceredigion SA43 2JH

01239 811442